Chiến lược và chiến thuật khai cuộc hiện đại

 


Tên sách: Chiến lược và chiến thuật khai cuộc hiện đại
Biên soạn: Diệp Khai Nguyên
NXB: Nhà xuất bản Đồng Nai
Định dạng: PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét