Cờ tướng căn bản khai cuộc

 Tên sách: Cờ tướng căn bản khai cuộc

Nguyên tác: Chưa rõ

Biên dịch: Kim Tường, Quang Vinh

NXB: Nhà xuất bản Thanh Niên

Định dạng: PDF


Download

Đăng nhận xét

0 Nhận xét