Cờ tướng khai cục (tập 1)

 Tên sách: Cờ tướng khai cục (tập 1)

Biên soạn: Phạm Tấn Hòa, Lê Thiên Vị, Quách Anh Tú

NXB: Nhà xuất bản Thể dục thể thao

Định dạng: PDF

TẢI SÁCH PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét