Cờ tướng khai cục (tập 2)

 


Tên sách: Cờ tướng khai cục (tập 2)
Biên soạn: Phạm Tấn Hòa, Lê Thiên Vị, Quách Anh Tú
NXB: Nhà xuất bản Thể dục thể thao
Định dạng: PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét