Cờ tướng Những vấn đề cơ bản (tập 1)

 


Tên sách: Cờ tướng Những vấn đề cơ bản (tập 1)
Biên soạn: Lê Hồng Long, Nguyễn Tấn Thọ
NXB: Nhà xuất bản Thể dục thể thao
Định dạng: PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét