Cờ tướng Những vấn đề cơ bản (tập 3)

 


Tên sách: Cờ tướng Những vấn đề cơ bản (tập 3)
Biên soạn: Nguyễn Tấn Thọ, Lê Uy Vệ
NXB: Nhà xuất bản Thể dục thể thao
Định dạng: PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét