36 thuật định thế trong cờ Tướng Xe


  • Tựa sách: 36 thuật định thế trong cờ Tướng Xe
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Dụng quân
  • Biên soạn/biên dịch: Văn Thái
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét