Cẩm nang cờ tướng khai cục hiện đại


  • Tựa sách: Cẩm nang cờ tướng khai cục hiện đại
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Hồng Khánh
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét