Cờ tướng khai cuộc hiện đại


  • Tựa sách: Cờ tướng khai cuộc hiện đại
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Lý Kim Tường, Hoàng Minh, Trọng Nhân, Hồng Phúc
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét