Cờ tướng tàn cuộc Xe Tốt

 


  • Tựa sách: Cờ tướng tàn cuộc Xe Tốt
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Tàn cục
  • Biên soạn/biên dịch: Văn Thái
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét