Danh thủ quốc tế đối cục  • Tựa sách: Danh thủ quốc tế đối cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Đối cục
  • Biên soạn/biên dịch: Dương Diên Hồng
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét