Dụng Pháo trong cuộc cờ


  • Tựa sách: Dụng Pháo trong cuộc cờ
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Dụng quân
  • Biên soạn/biên dịch: Khánh Linh
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét