Khai cuộc đối công Pháo  • Tựa sách: Khai cuộc đối công Pháo
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Lý Kim Tường
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét