Những khai cuộc căn bản nhất của cờ Tướng

 


Tên sách: Những khai cuộc căn bản nhất của cờ Tướng
Biên soạn: Tạp chí Người chơi cờ
NXB: Nhà xuất bản Hà Nội
Định dạng: PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét