Những ván cờ hay của các Đại kiện tướng (tập 2)

 


Tên sách: Những ván cờ hay của các Đại kiện tướng (tập 2)
Nguyên tác: Dương Điển
Biên dịch: Đặng Bình
NXB: Nhà xuất bản Thể dục thể thao
Định dạng: PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét