Tàn cuộc vô địch thủ, tập 1

   • Tựa sách: Tàn cuộc vô địch thủ, tập 1
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng việt
  • Chuyên mục: Tàn cục
  • Biên soạn/biên dịch: Hoàng Minh, Lý Kim Tường, Hồng Phúc
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét