Tàn cuộc vô địch thủ, tập 2


  • Tựa sách: Tàn cuộc vô địch thủ, tập 2
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng việt
  • Chuyên mục: Tàn cục
  • Biên soạn/biên dịch: Lý Canh, Dương Điển
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét