Thế trận Pháo Đầu Bình Phong Mã


  • Tựa sách: Thế trận Pháo Đầu Bình Phong Mã
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Trần Tấn Mỹ, Phạm Tấn Hòa, Lê Thiên Vị, Quách Anh Tú
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét