Thế trận thuận Pháo


  • Tựa sách: Thế trận thuận Pháo
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Phạm Tấn Hòa, Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Quách Anh Tú
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét