Thiên phong pháo


  • Tựa sách: Thiên phong pháo
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Tạp chí người yêu cờ
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét