Thuận pháo phá Pháo Sỹ giác pháo cuộc


  • Tựa sách: Thuận pháo phá Pháo Sỹ giác pháo cuộc
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Vương Văn Sơn
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét