Thuật định thế tàn cục trong cờ tướng Xe

 


  • Tựa sách: Thuật định thế tàn cục trong cờ tướng Xe
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Tàn cục
  • Biên soạn/biên dịch: Văn Thái
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét