Thuật đổi quân và ăn quân


  • Tựa sách: Thuật đổi quân và ăn quân
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Dụng quân
  • Biên soạn/biên dịch: Đặng Bình
  • Nguyên tác: Tần Nguyên, Từ Thiện Dao
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét