Tính chất và nghệ thuật bắt quân


  • Tựa sách: Tính chất và nghệ thuật bắt quân
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Chiến thuật
  • Biên soạn/biên dịch: Văn Thái, Xuân Quảng
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét