Tinh hoa chiến thuật thực dụng cờ tướng


  • Tựa sách: Tinh hoa chiến thuật thực dụng cờ tướng
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục:
  • Biên soạn/biên dịch: Đặng Bình
  • Nguyên tác: Trương Cường
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét