Tinh hoa chiến thuật trung cục (tập 1)


  • Tựa sách: Tinh hoa chiến thuật trung cục (tập 1)
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Trung cục
  • Biên soạn/biên dịch: Đặng Bình
  • Nguyên tác: Hoàng Thiếu Long
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét