Tinh hoa cờ tàn thực chiến (tập 1)


  • Tựa sách: Tinh hoa cờ tàn thực chiến (tập 1)
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Tàn cục
  • Biên soạn/biên dịch: Đặng Bình
  • Nguyên tác: Trương Tôn Viên
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét