Tinh tuyển bài cục (tập 1)

 


  • Tựa sách: Tinh tuyển bài cục (tập 1)
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Chiến thuật
  • Biên soạn/biên dịch: Đặng Bình
  • Nguyên tác: Hoàng Thiếu Long
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét