Trực Pháo Kình Xe, Kim Môn Đại Cuộc


  • Tựa sách: Trực Pháo Kình Xe, Kim Môn Đại Cuộc
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Đối cục
  • Biên soạn/biên dịch: Lý Anh Mậu, Đào Bá Kiều
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét