Trung Pháo quá hà Xa đối Bình phong Mã cao hữu Pháo


  • Tựa sách: Trung Pháo quá hà Xa đối Bình phong Mã cao hữu Pháo
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Mai Thanh Minh, Nguyễn Bá Hùng, Trần Thanh Long, Phạm Văn Hòa
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét