Tượng kỳ giang hồ tàn cục phá giải


  • Tựa sách: Tượng kỳ giang hồ tàn cục phá giải
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Cờ thế
  • Biên soạn/biên dịch: Đặng Bình
  • Nguyên tác: Hồng Triết
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét