Tượng kỳ hậu vệ


  • Tựa sách: Tượng kỳ hậu vệ
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Đối cục
  • Biên soạn/biên dịch: Trọng Nhân, Hoàng Đình Hồng
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét