Tượng kỳ tàn cuộc đơn giản công sát


  • Tựa sách: Tượng kỳ tàn cuộc đơn giản công sát
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Tàn cục
  • Biên soạn/biên dịch: Hoàng Đình Hồng, Diệp Khai Nguyên
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét