Tượng kỳ tàn cuộc quyết thắng  • Tựa sách: Tượng kỳ tàn cuộc quyết thắng
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Tàn cục
  • Biên soạn/biên dịch: Hoàng Đình Hồng, Trịnh Quốc Nghĩa
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét