Tượng kỳ tàn cuộc sát chiếu diệu thủ


  • Tựa sách: Tượng kỳ tàn cuộc sát chiếu diệu thủ
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Tàn cuộc
  • Biên soạn/biên dịch: Hoàng Đình Hồng, Diệp Khai Nguyên
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét