Vận dụng khéo léo dàn thế khai cuộc trong cờ tướng


  • Tựa sách: Vận dụng khéo léo dàn thế khai cuộc trong cờ tướng
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cuộc
  • Biên soạn/biên dịch: Văn Thái, Xuân Quang
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét