Xe Pháo Chốt liên hoàn sát pháp


  • Tựa sách: Xe Pháo Chốt liên hoàn sát pháp
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Dụng quân
  • Biên soạn/biên dịch: Công Sĩ
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét