21 thế kỷ trung quốc tượng kỳ bố cục (đệ nhị tập)
  • Tựa sách: 21 thế kỷ trung quốc tượng kỳ bố cục (đệ nhị tập)
  •  書名: 21世纪中国象棋布局(第二辑)
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét