Đấu pháo tân biên


  • Tựa sách: Đấu pháo tân biên
  •  書名: 斗炮新编
  • Tác giả: Dương Điển
  •  作者: 杨典
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét