Bình phong mã hoành xa bố cục tham bí 2015


  • Tựa sách: Bình phong mã hoành xa bố cục tham bí 2015
  •  書名: 屏风马横车布局探秘
  • Tác giả: Ngô Nhạn Tân
  •  作者: 吴雁滨
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét