Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã 2014


  • Tựa sách: Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã 2014
  •  書名: 中炮进三兵对屏风马 2014
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: 
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét