Hiện đại thuận pháo tân biến


  • Tựa sách: Hiện đại thuận pháo tân biến
  •  書名: 现代顺炮新变
  • Tác giả: Lưu Bân Như, Dư Chí Dịch
  •  作者: 刘彬如 余志弈著
  • Chuyên mục: 
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét