Khai cuộc thực dụng


  • Tựa sách: Khai cuộc thực dụng
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Công Sỹ
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét