Khái niệm về chiến thuật trung cuộc


  • Tựa sách: Khái niệm về chiến thuật trung cuộc
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Trung cục
  • Biên soạn/biên dịch: Đặng Bình
  • Nguyên tác: Chữ Thạch, Tô Hải Đế
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét