Khai trung đại cuộc


  • Tựa sách: Khai trung đại cuộc
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Chiến thuật
  • Biên soạn/biên dịch: Lý Anh Mậu, Đào Bá Kiều
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét