Kỳ Vương Kỳ Bá Kỳ Đế


  • Tựa sách: Kỳ Vương Kỳ Bá Kỳ Đế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Đối cục
  • Biên soạn/biên dịch: Trí Nhơn
  • Nguyên tác: Dương Quan Lân
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét