Lạn kha thần ky

  • Tựa sách: Lạn kha thần ky
  •  書名: 烂柯神机
  • Tác giả: Dương Minh Trung & Phùng Cẩm Chư
  •  作者: 杨明忠、冯锦诸诠注
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét