Ngũ thất Pháo đối Bình phong Mã


  • Tựa sách: Ngũ thất Pháo đối Bình phong Mã
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Biên soạn/biên dịch: Tạp chí người chơi cờ
  • Nguyên tác: 
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét