Ngũ thất pháo tiến tam binh đối phản cung mã

  • Tựa sách: Ngũ thất pháo tiến tam binh đối phản cung mã
  •  書名: 五七炮进三兵对反宫马
  • Tác giả: Từ Gia Lượng & Lưu Bân Như
  •  作者: 徐家亮 刘彬如
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét