Nhất kiếm phong hầu: Tượng kỳ tuyệt sát bí kỹ


  • Tựa sách: Nhất kiếm phong hầu: Tượng kỳ tuyệt sát bí kỹ
  •  書名: 一剑封喉:象棋绝杀秘技
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B06-Sát Pháp
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét